O nas

Irena Terčelj Schweizer, preizkušena notranja revizorka in pooblaščena revizorka, je od leta 2000 dalje zaposlena v družbi Verum d.o.o., deluje pa predvsem kot zunanji pogodbeni partner za izvajanje storitev notranjega revidiranja in za izvajanje drugih revizijskih storitev (skrbnih pregledov poslovanja, zunanjih presoj kakovosti delovanja notranjerevizijskih služb ipd.).

V času od leta 2000 do leta 2007 je delovala kot pogodbeni partner revizijske družbe Ernst & Young d.o.o., od leta 2007 dalje pa deluje samostojno. Izvaja predvsem storitve notranjega revidiranja za različne gospodarske družbe (pretežno finančne institucije), v preteklih desetih letih je izvedla tudi enaindvajset zunanjih presoj kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti, v šestnajstih slovenskih finančnih institucijah (predvsem bankah, hranilnicah in zavarovalnicah) in v nekaterih drugih gospodarskih družbah.