Stranke

V preteklih 15. letih je odgovorna oseba družbe Verum d.o.o. izvajala storitve notranjega revidiranja za:

 • Ad futura j.z.
 • Inštitut za varovanje zdravja
 • Šola za ravnatelje
 • Slovenski inštitut za standardizacijo
 • Nacionalni inštitut za biologijo
 • Andragoški center Slovenije
 • CUDV Draga
 • KD Skladi d.o.o.
 • Volksbank – Ljudska banka d.d.
 • Delavska hranilnica d.d.
 • Hranilnica in posojilnica Vipava d.d.
 • Glasbena šola Franca Šturma, Glasbena šola Vič Rudnik, Glasbena šola Postojna,
 • Univerza v Novi Gorici
 • Pokojninska družba A d.d.
 • NLB Vita d.d.
 • Generali d.d.
 • Fakulteta za računalništvo,
 • Univerza v Novi Gorici,
 • Fakulteta za management Koper
 • Triglav Skladi, d.o.o.
 • ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. in ERGO Podružnica d.d.
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

V preteklih 10. letih je odgovorna oseba družbe Verum d.o.o. izvedla zunanje presoje kakovosti notranjerevizijske funkcije za:

 • SKB d.d. (kot vodja revizijske skupine Ernst&Young)
 • Raiffeisen banka d.d. (kot vodja revizijske skupine Ernst&Young)
 • Generali d.d.
 • Merkur zavarovalnica d.d.
 • Hypo banka d.d.
 • Delavska hranilnica d.d
 • Hranilnica Lon d.d.
 • Zavarovalnica Tilia d.d.
 • Pozavarovalnica Sava d.d.
 • Iskra Avtoelektrika d.d.
 • SID PKZ d.d.
 • Pošta Slovenije d.d.,
 • SID banka d.d.
 • Sava Montenegro d.d.
 • KBM Infond d.o.o.
 • Banka Sparkasse d.d.
 • Sava Osiguranje, Skopje
 • Elektro Gorenjska, d.d.
 • Primorski Skladi, d.o.o.,
 • HIT d.d. Nova Gorica
 • MERCATOR d.d.