Svetovanje

Kako vam lahko pomagamo?

  • ocenjujemo poslovne procese in podajamo predloge za njihovo optimizacijo
  • podajamo predloge za izboljšanje že obstoječih notranjih kontrol in za vzpostavitev dodatnih kontrolnih aktivnosti
  • svetujemo pri vzpostavitvi registra tveganj in pri vzpostavitvi sistema spremljanja, merjenja, ocenjevanja in nadziranja tveganj
  • predlagamo odzive na zaznana tveganja in izboljšave pri obvladovanju tveganj
  • sodelujemo pri vzpostavitvi funkcije skladnosti
  • izobražujemo zaposlene, nanje prenašamo izkušnje in poznavanje dobrih praks,
  • izvajamo neodvisne ocenitve že obstoječih funkcij skladnosti pri družbi (naročniku).

Sodelovanje v revizijskih komisijah nadzornih svetov:

  • s strokovnostjo in izkušnjami pomagamo nadzornikom pri neprestanem izboljševanju aktivnosti nadzora nad družbami.