Znanje in izkušnje

»Nič ni bolj nesmiselno kot učinkovita izvedba tistega, česar sploh ne bi bilo potrebno izvesti.«

Peter Drucker

Ponudnik je kvalificirani izvajalec, z dolgoletnimi izkušnjami pri delu na projektih zunanje in notranje revizije.

Če se boste za to odločili, bo storitve notranjega revidiranja, zunanjo presojo kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti ali poslovno svetovanje, v vaši družbi izvajala pooblaščena revizorka, preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka Irena Terčelj Schweizer. Revizorka je v letu 2008 pridobila tudi mednarodno licenco »Certified Internal Auditor«, ki jo podeljuje Inštitut notranjih revizorjev (The Institute of Internal Auditors – IIA), mednarodno strokovno združenje notranjih revizorjev, s sedežem v Združenih državah Amerike.

Irena Terčelj Schweizer je bila v letih od 1993 do 2000 zaposlena v revizijski družbi KPMG Slovenija d.o.o., najprej kot revizijski asistent, nato kot revizor in kot pooblaščeni revizor. Pretežno je izvajala revizije računovodskih izkazov finančnih družb (bank, družb za upravljanje in investicijskih družb).

Od leta 2000 dalje je zaposlena v družbi Verum d.o.o., deluje pa predvsem kot zunanji pogodbeni partner za izvajanje storitev notranjega revidiranja in za izvajanje drugih revizijskih storitev (skrbnih pregledov poslovanja, zunanjih presoj kakovosti delovanja notranjerevizijskih služb ipd.). Kot pogodbeni partner revizijske družbe Ernst & Young d.o.o. (v času od leta 2000 do 2007) in samostojno. Izvaja predvsem storitve notranjega revidiranja za različne gospodarske družbe (pretežno finančne institucije), v preteklih desetih letih je izvedla tudi enaindvajset zunanjih presoj kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti, v šestnajstih slovenskih finančnih institucijah (predvsem bankah, hranilnicah in zavarovalnicah) in v nekaterih drugih gospodarskih družbah.